# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Bệnh viện Việt Bỉ

Chi tiết dự án

Dự án Bệnh viện Việt Bỉ
Địa chỉ Hà Nội
Hạng mục Thi công phòng mổ