# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

LG Innotek Hải Phòng

Chi tiết dự án

Dự án LG INNOTEK HẢI PHÒNG
Địa chỉ Hải Phòng
Hạng mục Cung cấp ống gió, thiết bị phòng sạch