# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy ASIA

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy ASIA
Địa chỉ Khu công nghiệp Phú Xuyên 2 - Vĩnh Phúc
Hạng mục Cung cấp ống gió, thiết bị phòng sạch