# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy ASTRA VISTEON

Chi tiết dự án

Dự án ​​Nhà máy ASTRA VISTEON
Địa chỉ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Hạng mục Thi công cơ điện, thông gió