# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy FRUIT OF THE LOOM

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy FRUIT OF THE LOOM
Địa chỉ Hưng Yên
Hạng mục Cung cấp điều hòa TRANE