# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy GSP HANA

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy GSP HANA
Địa chỉ Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Danh mục Cung cấp ống gió, thiết bị phòng sạch, xây dựng, hoàn thiện nhà máy.