# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy HADANBI

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy Hadanbi
Địa chỉ KCN Điềm Thụy - Thái Nguyên
Hạng mục Cung cấp ống gió, thiết bị phòng sạch.