# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy INTECH Air & Clean Tech

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy INTECH Air & Clean Tech
Địa chỉ KCN Yên Phong 2, Bắc Ninh
Hạng mục Xây dựng, hoàn thiện nhà máy