# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy INTERMAX VN

Chi tiết dự án

Dự án ​Nhà máy INTERMAX VN
Địa chỉ Bắc Giang
Hạng mục Cung cấp điều hòa Trane