# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả
Địa chỉ Bắc Ninh
Hạng mục Cung cấp điều hòa TRANE