# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy Nitori

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy Nitori
Địa chỉ KCN Quang Minh, Hà Nội
Hạng mục Lắp đặt thông gió, phòng sạch, ĐH TRANE