# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy STP

Chi tiết dự án

Dự án ​Nhà máy STP
Địa chỉ Hà Nam
Hạng mục Thi công Phòng sạch chuẩn GMP