# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Nhà máy Sunghotech

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy Sunghotech
Địa chỉ Thái Nguyên.
Hạng mục Cơ điện, điều hòa, phòng sạch