# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

NHÀ MÁY TECHON

Chi tiết dự án

Dự án Nhà máy TECHON
Địa chỉ Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Hạng mục Xây dựng, hoàn thiện nhà máy. Cung cấp ống gió, thiết bị phòng sạch