Khách sạn Sheraton Sài Gòn

Chi tiết dự án

Dự ánKhách sạn Sheraton Sài Gòn
Địa chỉTP. Hồ Chí Minh
Hạng mụcCung cấp và lắp đặt CFU