Trung tâm thương mại Trường Tiền

Chi tiết dự án

Dự ánTrung tâm thương mại Trường Tiền
Địa chỉHuế
Hạng mụcThi công cơ điện, điều hòa thông gió