# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 Kỹ sư Điện - Tự động hóa 01 Fulltime Hà Nội 30/09/2019
2 Nhân viên mua hàng trong nước/ nước ngoài 2 fulltime 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - HN 30/07/2019
3 Nhân viên Kỹ thuật - Bảo hành 05 fulltime Vĩnh Phúc - Bắc Ninh 30/07/2019
4 Nhân viên Marketing và nghiên cứu phát triển thị trường 02 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
5 Nhân viên kinh doanh HVAC 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
6 Kĩ thuật hiện trường giám sát thi công 01 Fulltime Chi nhánh Sài Gòn 15/05/2019
7 Trưởng nhóm/Nhân viên thiết kế HVAC, M&E 02 Fulltime Chi nhánh Sài Gòn 15/05/2019
8 Nhân viên kinh doanh ống gió 01 Fulltime Bắc Ninh 15/05/2019
9 Nhân viên thủ kho 01 Fulltime Bắc Ninh 15/05/2019
10 Tổ đội thi công 0 0 0 15/05/2019
11 Quản đốc phân xưởng nhà máy 01 Fulltime Bắc Ninh 15/05/2019
12 Kế toán tổng hợp 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
13 Kỹ sư cơ khí 03 Fulltime Bắc Ninh 15/05/2019
14 Kế toán tổng hợp 01 Fulltime Bắc Ninh 15/05/2019
15 Kế toán viên 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
16 Kế toán thuế tổng hợp 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
17 Nhân viên Adwords 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
18 Nhân viên SEO 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
19 Kỹ sư Quản lý dự án và giám sát thi công 02 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
20 Kỹ sư thiết kế HVAC 01 Fulltime Hà Nội 15/05/2019
21 Trưởng nhóm/Kỹ sư thiết kế M&E 02 Fulltime Hà Nội 15/05/2019