# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

Tòa N03 - T1

Chi tiết dự án

Dự án Tòa N03 - T1 Ngoại Giao Đoàn
Địa chỉ Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Hạng mục Điều hòa trung tâm, hệ thống cấp điện.