# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

Dự án

VIETTEL GROUP

Chi tiết dự án

Dự án VIETTEL GROUP
Địa chỉ Viettel R&D (Hà Nội) - Viettel M1 9 (cả nước)
Hạng mục Cung cấp điều hòa TRANE