# # #
Hà Nội: 0981.495.038
Sài Gòn: 0976.404.895
Mail: contact@intechgroup.vn

THƯ MỜI CHÀO GIÁ VÀ HỢP TÁC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Quý đối tác & Nhà Cung cấp,
Chúng tôi, Công ty CP kỹ Thuật & Xây Dựng INTECH (Viết tắt là INTECH E&C là Thành viên của INTECH group) chuyên về xây dựng nhà xưởng và các công trình phòng sạch (Cleanroom)
INTECH E&C đang có các công trình xây dựng cần tìm các đối tác về Cung ứng vật tư xây dựng, nhân công, máy thi công, nhân sự quản lý… . Về chi tiết các công việc, Quý đối tác vui lòng xem thư mời hợp tác bên dưới.
Các đối tác quan tâm vui lòng để lại thông tin theo form sau:  https://forms.gle/iEz6C8wrf67GDhPH6
Các tài liệu gửi kèm vui lòng gửi Email về: pur@intechgroup.vn
Thông tin tham khảo về INTECH group: https://youtu.be/8Ela8EeAFi4
Website: https://intechgroup.vn/
Xin trân trọng cám ơn./
thư mời chào giá, hợp tác, vs INTECH